Primăria municipiului Cluj-Napoca informează persoanele interesate cu privire la convocarea, în şedinţă ordinară, a Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de marți, 18 iulie 2017, de la ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din str. Moţilor nr. 3, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc M1.
 2. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc M2.
 3. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc M3.
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu f.n.
 5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafețelor imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 19.
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. 1 (azi str. Ceahlău nr. 25).
 7. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 17412 din 13.07.1994, modificat prin Actul adițional nr. 218574 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Alina-Laurența și Moraru Mariana și Actul adițional nr. 218980 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Daniel-Zaharia, Sabău Alina-Laurența, Moraru Raul-Adrian, Minteuan Liviu și Minteuan Ana, în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională.
 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iancu de Hunedoara nr. 26C, înscris în C.F. nr. 295400 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128925), cu nr. topo 10833/3.
 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 94/885 parte din terenul în suprafață de 885 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora nr. 6, înscris în C.F. 257296 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 126286), sub nr. topo 12099/2.
 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului Român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Justiției.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 325526.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 37A, identificat prin nr. cad. 325120.
 13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren „Parcul Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 278302.
 14. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor ce decurg din Contractul de asociere în participațiune nr. 55/2004.
 15. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului local de urbanism, sub aspectul constatării finalizării procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin P.U.Z.-uri, aprobate anterior intrării în vigoare a P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. I Budai Deleanu nr. 1; beneficiari: Papuc Vasile și Papuc Ana.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială S+P+E, Colonia Făget nr. 35L provizoriu; beneficiară: Vancea Maria.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. mansardare casă de locuit, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 100; beneficiari: Simon Ioana Carmen și Simon Cristian Emil.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuință semicolectivă, str. Horticultorilor nr. 3; beneficiari: Orban Antal și Orban Agneta.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Centru școlar pentru educație S+P+3E, str. Aviator Bădescu nr. 3-5; beneficiar: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare casă existentă, str. Gospodarilor nr. 13A; beneficiari: Gocan Vasile și soția, Gocan Victoria.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și modernizare ambulatoriu clinic Psihiatrie pediatrică, Calea Mănăștur nr. 54C provizoriu; beneficiar: Județul Cluj, administrator Spitalul Clinic de Urgență Copii Cluj-Napoca.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere casă existentă Sp+P, str. Decebal nr. 62/A; beneficiari: Thalblum Geza, Thalblum Eniko, Thalblum Zoltan și Thalblum Tunde.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri, cu spații comerciale la parter, S+P+5E+R, str. Traian nr. 64-66; beneficiare: S.C. Gross&Gross Construct S.R.L. și S.C. Egber Properties S.R.L.
 25. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 27. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 31.07.2017, ora 11 (prima convocare) și în data de 1.08.2017, ora 11 (a doua convocare).
 28. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 110/2016 (aprobarea preţurilor de închiriere a spaţiilor şi a logisticii pentru evenimente).
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Stație de mixturi – str. Cantonului”.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare tronson – str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare Turnul Pompierilor, str. Tipografiei nr. 17, municipiul Cluj-Napoca”.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, pe parcursul anului școlar 2017-2018.
 33. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2017, pentru premierea elevilor care au obținut nota zece la examenul de bacalaureat, Sesiunea iulie 2017, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare a Concesiunii serviciilor în vederea organizării evenimentului „Târgul de Crăciun”, desfășurat în municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin selecție de oferte pentru organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun”, desfășurat în municipiul Cluj-Napoca.
 37. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Șimon Ioan Dragoș, înregistrată sub nr. 283.186/43 din 16.06.2017.
 38. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Achim Vasile, Fărcaș Radu și alții, înregistrată sub nr. 259.502/43 din 31.05.2017.
 39. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2017.
 40. Diverse

Comunicat de presă Primăria municipiului Cluj-Napoca

Sursa foto: Internet

 

 

 

Lasa un comentariu