ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 09 IANUARIE 2018 – ORA 13:00

1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Arhitectului Şef:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 158 din 12.05.2017 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii: “Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Baza sportivă Turda, în municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

Sursa:

Lasa un comentariu