Şi în anul 2017 contribuabilii pot redirecţiona 2% din impozitul anual către o entitate cu rol social!

Contribuabilii, persoane fizice, care au obţinut venituri în mod legal din salarii, pensii, drepturi de autor sau orice alte surse, pot şi în anul 2017 să directioneze spre ONG-uri 2% din impozitul anual datorat statului pe venitul obţinut in 2016,  până la data de 25 mai, prin completarea și depunerea Formularului 230.

Ce înseamnă, pe scurt, această direcţionare a 2% din impozitul datorat şi ce implică aceasta:

  • este vorba de o opţiune, nu de o obligaţie;
  • este vorba de 2% din impozitul din venit datorat statului, nu din întregul venit;
  • beneficiarii celor 2% sunt organizaţii non-guvernamentale, fundaţii, asociaţii, organizaţii non-profit;
  • libertatea de a alege beneficiarul revine contribuabilului exclusiv, astfel că acesta poate opta pentru direcţionarea către domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, către organizaţii locale de serviciile cărora beneficiază sau către orice altă organizaţie doreşte;
  • reprezintă un mecanism fiscal transparent şi eficace de direcţionare a banilor publici către entităţi non-profit;
  • nu este vorba de o plata suplimentară, este vorba de o direcţionare a sumelor pe care oricum contribuabilul le plăteşte la stat, având avantajul deciziei asupra beneficiarului;
  • o noutate o constitue faptul că de anul acesta se pot redirecționa cei 2% către mai multe ONG-uri prin completarea și semnarea anexei.

Declaraţiile pot fi depuse personal sau de către împuternicitul legal la registratura unităţii fiscale. Totodată, există şi posibilitatea transmiterii declaraţiilor online sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Mai multe informații la adresa: anaf.ro

Lasa un comentariu