Ordinea de zi a Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda, din data de 17 noiembrie a.c. – ora 11:

  1. Probleme ale Direcției Tehnice

      1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării valorii contractului nr. 15.414 / 15.12.2010 având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda.

  • iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei
  1. Probleme ale Direcţiei Economice

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

  • inițiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei
  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a acționarilor la Societatea TETAROM SA, în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor

  • iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei

Sursa: 

Sursa foto: Internet

 

 

Lasa un comentariu