Primăria comunei Mihai Viteazu anunță persoanele interesate că începând cu data de 23.10.2017 se vor prelua cererile privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuintei cu gaze naturale, energie electrică sau lemne pentru perioada sezonului rece, 1 NOIEMBRIE 2017 – 31 MARTIE 2018.

            Pot beneficia de ajutorul de încălzire a locuintei familiile al caror venit net lunar/membru de familie se situeaza până la suma de 615 lei și care nu dețin unul din bunurile ce exclud acordarea ajutorului.

Forumularele de cerere, precum și lista cu actele necesare acordarii ajutorului de încălzire se obtin de la Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Mihai-Viteazu.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR DE INCALZIRE CU LEMNE, GAZE NATURALE SAU ENERGIE ELECTRICA  IN PERIOADA SEZONULUI RECE 1 NOIEMBRIE 2017 –  31 MARTIE 2018:

 • dosar plic
 • factura gaz (pentru ajutorul de incalzire cu gaze naturale) sau factura de electricitate (pentru ajutoarele cu energie electrica)
 • copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei (buletine, carti de identitate, certificate de nastere pentru copiii sub 14 ani). Adresa din actul de identitate trebuie sa corespunda cu adresa din factura de gaz sau electricitate.
 • acte privind veniturile NETE realizate de catre membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii (adeverinte salariu, cupoane de pensii, indemnizatii, cupoane somaj, etc.). In adeverintele de salariu vor fi mentionate inclusiv bonurile de masa, tichetele cadou.
 • foaie de patrimoniu (de la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei Mihai-Viteazu) pentru toate persoanele cu varsta peste 18 ani cuprinse in cerere, care detin bunuri mobile sau imobile
 • adeverinta de la Registrul Agricol din cadrul Primariei Mihai-Viteazu, cu privire la suprafetele de teren si animalele detinute
 • orice alt act doveditor privind veniturile familiei (de exemplu: deciziile de la APIA  etc.)
 • adeverinte ANAF (Administratia Financiara Turda) pentru toate  persoanele cu varsta peste 18 ani
 • persoanele care detin autoturisme trebuie sa prezinte copia talonului autoturismului

OBS.  – Orice modificare survenita la veniturile sau componenta familiei se anunta in termen de maximum 15 zile de la producerea modificarii, completandu-se o noua cerere insotita de actele care dovedesc modificarea

LISTA BUNURILOR CARE EXCLUD ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICA SAU LEMNE:

 1. Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti
 2. Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta sau alte terenuri intravilane care depasesc 1000 mp in zona urbana si 2000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare /constructie/productie agricola.
 3. Autoturism si/sau motocicleta cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile.
 4. Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani.
 5. Autovehicule: autoutiliatare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze.
 6. Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”
 7. Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata.
 8. Utilaje de prelucrare agricola : presa de ulei, moara de cereale
 9. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
 10. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii
 11. Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

PRIMAR Zeng Ioan

Sursa foto: Internet

Lasa un comentariu