Ca angajator și ca persoană cu dizabilități este esențial să cunoști legislația cu privire la această categorie de salariați. Iată ce trebuie să știi:

 1. Drepturile de muncă ale persoanelor cu dizabilități:
  1. Legislația ce reglementează dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități;
  2. Condițiile de încadrare în muncă a persoanelor cu dizabilități;
  3. Facilitățile ce trebuie oferite unei persoane cu dizabilități la locul de muncă;
  4. Programul legal de muncă al unei persoane cu dizabilități;
  5. Drepturile de formare profesională ale unei persoane cu dizabilități;
  6. Dreptul la concediu al unei persoane cu dizabilități;
  7. Drepturile salariale și alte beneficii ale persoanelor cu dizabilități, angajate;
 2. Obligațiile angajatorului în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, angajate;
 3. Drepturile angajatorului în ceea ce privește persoanele cu dizabilități angajate și facilitățile fiscale de care poate beneficia;

Drepturile de muncă ale persoanelor cu dizabilități:

Persoanele cu dizabilități au dreptul la muncă, conform pregătirii lor profesionale și a gradului de handicap. Acestea au o serie de drepturi si facilități. Autoritățile și instituțiile publice au, de asemenea, drepturi și obligații în cazul angăjarii persoanelor cu dizabilități.

Legislația ce reglementează dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități:

Legea 448 din 2006, actualizată în 2016, prevede drepturile persoanelor cu handicap, dar și avantajele oferite de stat angajatorilor acestor persoane.

Potrivit legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, persoanele cu dizabilități sunt acele persoane cărora, din cauza unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale. De dispozițiile prezentei legi beneficiază copiii și adulții cu handicap, cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reședința în România.

Condițiile de încadrare în muncă a persoanelor cu dizabilități:

Articolul 74, aliniatul 1, din Legea 448 din 2006 prevede faptul că persoanele cu handicap au dreptul să li se creeze toate condițiile pentru a-și alege și exercita profesia, meseria sau ocupația, pentru a dobândi și menține un loc de muncă, precum și pentru a promova profesional. Persoanele cu handicap pot fi încadrate in muncă conform pregatirii lor profesionale și capacității de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel județean sau al sectoarelor municipiului București.

În același timp, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

La încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități, verificarea aptitudinilor profesionale se realizează printr-o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puțin 45 de zile lucrătoare, conform art. 83, litera d) din legea 448/2006 actualizată.

Programul legal de muncă al unei persoane cu dizabilități:

Persoanele cu dizabilități au posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi în cazul în care beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens.

Drepturile de formare profesională ale unei persoane cu dizabilități:

Legea cu privire la persoanele cu dizabilități prevede că orice persoană cu handicap care dorește să se integreze sau să se reintegreze în muncă are acces gratuit la evaluare și orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul și gradul de handicap. Persoana cu handicap participă activ în procesul evaluarii și orientării profesionale, are acces la informare și la alegerea activității, conform dorințelor și aptitudinilor sale.

Beneficiază de orientare profesională, după caz, persoanele școlarizate și cu vârsta corespunzătoare în vederea integrării profesionale, cele care nu au un loc de muncă, experiență profesională sau cele care, deși încadrate în muncă, doresc reconversie profesională.

Dreptul la concediu al unei persoane cu dizabilități:

În ceea ce privește concediul persoanelor cu dizabilități, Codul Muncii menționează că beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare:

 • salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare;
 • persoanele cu handicap;
 • tinerii în vârstă de până la 18 ani.

În același timp, în cazul în care aceeași persoană se încadrează în două situații pentru care legea prevede concediu de odihnă suplimentar, cuantumul acestuia va reprezenta cel puțin suma minimelor prevăzute de lege pentru fiecare din situații.

Drepturile salariale și alte beneficii ale persoanelor cu dizabilități angajate:

Persoanele cu dizabilități au dreptul la o indemnizație lunară la care se adaugă salariul lunar și nu pierd indemnizația pentru handicap și nici indemnizația de însoțitor odată cu semnarea unui contract de muncă. Persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi în ceea ce privește salariul ca și persoanele care nu au acest statut, însă ele nu plătesc impozit pe salariu.

În ceea ce privește pensia, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat beneficiază de reducerea vîrstelor standard de pensionare, în funcție de gradul de handicap, după cum urmează:

 • cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, stagiul complet de cotizare.

Obligațiile angajatorului în ceea ce privește angajarea persoanelor cu dizabilități:

Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel putin 4% din numărul total de angajați.

În caz contrar, organizația trebuie să platească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, sau să achiziționeze produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.

Drepturile angajatorului în ceea ce privește persoanele cu dizabilități angajate și facilitățile fiscale de care poate beneficia:

Angajatorii care au salariați cu dizabilități beneficiază de câteva facilități fiscale. Sunt deductibile de la calculul profitului impozabil următoarele cheltuieli: cheltuielile efectuate pentru adaptarea locului de muncă, cheltuielile efectuate pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor utilizate în procesul de producție de către persoana cu handicap, cheltuielile efectuate pentru transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de muncă, cheltuielile efectuate pentru transportul materiilor prime și al produselor finite la și de la domiciliul persoanei cu handicap, angajată pentru munca la domiciliu.

Alte cheltuieli legate de procesul de integrare în muncă al unei persoane cu dizabilități deductibile sunt cheltuielile specifice de pregatire, formare și orientare profesională și de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap care sunt deductibile din bugetul asigurărilor de șomaj pe care îl platește unitatea către bugetul de stat.

Totodată, în cazul în care angajatorul nu este obligat prin lege să angajeze persoane cu handicap, acesta va primi timp de un an de zile salariul minim pe economie, lunar, pentru fiecare persoană cu handicap angajată, cu condiția să o păstreze angajată cel puțin 2 ani.

Mai mult, angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap sunt scutiți de plata asigurărilor pentru șomaj și primesc lunar, timp de 1,5 ani următoarele sume:

a) 1 salariu de bază minim brut pe țară pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii;

b) 1,2 salarii de bază minime brute pe țară, pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;

c) 1,5 salarii de baza minime brute pe țară, pentru absolvenții de învățământ superior.

Facilitățile ce trebuie oferite unei persoane cu dizabilități la locul de muncă:

Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiază din partea angajatorului de transportul la și de la domiciliu al materiilor prime și materialelor necesare în activitate, precum și al produselor finite realizate.

Angajatorul trebuie să îi ofere angajatului cu dizabilități urmatoarele facilități:

 • o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puțin 45 de zile lucrătoare;
 • un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din inițiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
 • posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, în condițiile legii, în cazul în care beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens;

Persoanele cu dizabilități au o serie de drepturi pe care este esențial să le cunoască. Ele trebuie să știe că își pot continua parcursul carieristic și că au o serie de facilități menite să le ajute în viața profesională.

Sursa:

Lasa un comentariu