Inspectoratul General pentru Situații de Urgență demarează procedura de recrutare, prin încadrare directă, pentru 198 de posturi existente la nivel național. Din totalul acestora, 121 sunt pentru ofițeri, 72 pentru subofițeri și 5 pentru personalul civil.

Cererile de înscriere pot fi depuse, în perioada 03 – 10 ianuarie 2018, la structurile de resurse umane din cadrul unităților organizatoare, iar dosarele de recrutare necesare participării la concurs, până la data de 26 ianuarie 2018. Repartiția posturilor pentru ofițeri, subofițeri și personal civil poate fi consultată aici: https://www.igsu.ro/index.php?pagina=anunturi_ru

Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile menționate în anunțurile aferente fiecărui post scos la concurs.

Informații suplimentare legate de:

  • graficul derulării concursului
  • modalitățile de înscriere
  • condițiile de recrutare
  • probele de selecție
  • criteriile de departajare

pot fi obținute direct de la structurile de resurse umane ale unităților care dețin aceste posturi sau de pe site-urile proprii ale acestora.

Atenție! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile menționate în anunțurile de concurs.

Sursa: 

Lasa un comentariu